MH-luonnekuvaus – mitä siinä tapahtuu?

Suomen Glennit ry:n  MH-luonnekuvaus järjestettiin nyt viidennen kerran. Paikka oli parin vuoden takainen Ikaalisten Pukara, joka sopii vallan mainiosti pitopaikaksi tälläiselle tapahtumille. Glennejä kuvattiin viikonlopun aikana 11 kpl, joka on hyvä määrä.

Kerron tässä artikkelissa lyhyesti kuvauksen kulun. Kuvaus kestää yhden koiran kohdalla n. 45 min ja siinä kuvataan koiran käyttäytymistä ja rodulle tyypillistä luonnetta erilaisissa osioissa, joita on 10 kpl. Osallistumisoikeus on puhdasrotuisilla koirilla, jotka on merkitty Kennelliiton, tai sen hyväksymään koirarekisteriin ja jotka ovat vähintään 18 kuukauden ikäisiä. Myös kastroidut voivat osallistua. MH-luonnekuvaukseen eivät voi osallistua sairaat koirat, kiimaiset nartut sekä narttu 30 vrk ennen synnytystä ja alle 75 vrk synnytyksen jälkeen.

Ihan ensimmäiseksi, kun kuvattava on saapunut paikalle, parkkipaikalla tarkistetaan koiran rokotukset ja että rekisterikirjat on alkuperäiset. Rekisteripaperi annetaan vastaavalle koetoimitsijalle, joka laittaa niihin merkinnät ja kuvaajat allekirjoittavat rekisterin kuvauksen jälkeen. Sekä  panta että hihna tsekataan, jotta ne ovat oikeanlaiset.  Koirakko tuodaan aloituspaikalle, jossa tarkastetaan mikrosiru ja mahdollinen kiima nartuilta. Sitten vastaava toimitsija antaa ensimmäiset ohjeet kuvauksen alkamiseen.

Sirun tarkistus ennen kuvausta

Osio 1: kontakti.

Ensimmäiseksi kierretään ihmisryhmä ympäri ja sen jälkeen mennään testinohjaajan luo, joka haastattelee koirakon. Osiossa seurataan koiran kontaktinottoa vieraaseen ihmiseen sekä miten koira suhtautuu vieraan ihmisen käsittelyyn. Testinohjaaja taluttaa koiran noin 10 metrin päähän koiranohjaajasta ja kuvaajat seuraa miten se vaikuttaa koiraan.

Osio 2: Leikki1

Tässä osiossa testin ohjaaja houkuttelee koiraa leikkiin. Patukkaa heitellään ja koitetaan koira saada tarttumaan siihen ja leikkimään ohjaajan kanssa.

Osio 3: Takaa-ajo ja tarttuminen

Kuvaa sitä, miten koiran halua ajaa liikkuvaa viehettä ja tarttua siihen. Osio toteutetaan kaksi kertaa, sillä useat koirat kiinnostuvat vieheestä vasta toisella kerralla.

Osio 4: Aktiviteetti

Tässä osiossa ollaan 3 minuuttia ihan hiljaa liikkumatta ja tekemättä yhtään mitään. Tässä seurataan koiran aktiivitasoa, kun yhtäkkiä ei tapahdukaan mitään. Koiranohjaaja seisoo hiljaa paikallaan tämän ajan ja ei ota kontaktia koiraan millään lailla.

Osio5: Etäleikki

Tässä osiossa tutkitaan koiran halua lähteä leikkiin vieraan henkilön kanssa. Leikkijä on 40 metrin päässä koirasta, ja koittaa houkutella sitä tulemaan luokseen ja leikkimään kanssaan. Ärsykkeitä ovat outo pukeutuminen leikittäjällä (sadeviitta), leikittäjän passiivisuus sekä leikkiin houkuttelu vuorotellen.

Osio 6: Yllätys

Yllätys on tässä osiossa maasta nouseva haalari. Kun koira on kolmen metrin päässä haalarista, niin haalari kiskaistaan ylös. Osion tarkoituksena on selvittää koiran valmiutta toimia yllättävissä tilanteissa. Tässä osiossa selvitetään pysähtyykö vai pakeneeko koira ja miten se suhtautuu tilanteeseen. Kun koira on saatu haalarin luo reaktiosta riippuen, niin sitä kehutaan kovasti. Sen jälkeen kävellään kahdesti edestakaisin haalarin ohi. Tässä tutkitaan koiran jäljelle jäävää pelkoa/mielenkiintoa haalaria kohtaan.

Osio 7: Ääniherkkyys

Tässä kuvataan koiran reaktiota äkkinäiseen/yllättävään ääneen. Ääni saadaan aikaan ns. räminälaitteella, jossa on aaltopeltiä ja siinä vedetään esimerkiksi kattilankansia ja muita rämiseviä esineitä koiran mennessä ohi. Kun koira on osoittanut kiinnostuksensa laitetta kohtaan ja tullut laitteen lähelle, sitä kehutaan kovasti. Sen jälkeen kuljetaan kahdesti edestakaisin laitteen ohi ja kuvataan koiran jäljelle jäävää pelkoa/mielenkiintoa  laitetta kohtaan.

Osio 8: Aaveet

Tässä osiossa on kaksi aavepukuun pukeutunutta toimihenkilöä, jotka lähestyvät hitaasti koiraa piiloistaan testinohjaajan antaessa heille liikkumismerkkejä. Puvut ovat valkoisia, joissa on isot maalatut  mustarenkaiset silmät, ja musta viiva suuna. Ne on kolmeosaisia, jotta koiranohjaaja saa helposti hupun pois aaveelta testin lopussa. Tässä kuvataan koiran reaktiota oudosti, kaavamaisesti liikkuviin hahmoihin. Puolustaako se vai onko aggressiivinen, tarkkaavainen, pelokas vai kenties utelias hahmoja kohtaan tai ihan välinpitämätön. Lopuksi aaveet kääntyvät selin koirakkoa päin ja koiranohjaaja menee aaveen eteen ja ottaa aaveelta hupun pois. Tällöin koira huomaa, että ihminenhän siellä on.

Osio9. Leikki2

Toinen leikkiosio kuvaa koiran halukkuutta ja kykyä leikkiin kuvauksen tässä vaiheessa. Samalla siinä tarkastellaan koiran kuormitusta radan suorittamisen jälkeen, eli leikkiä verrataan ensimmäiseen leikkiin, joka oli  kuvauksen alussa.

Osio10: Ampuminen

Viimeisessä osiossa ammutaan neljä laukausta. Kaksi liikkeessä ollessa ja kaksi paikallaan ollessa. Tästä osiosta voi koiranohjaaja kieltäytyä ennen osion alkua sanomalla siitä testinohjaajalle. Ja kuvaajat voivat myös päättää kuinka monta laukausta ammutaan, riippuen koiran reaktioista.

Kuvauksen päätteeksi kuvaaja antaa palautteen koirakolle kuvauksesta. Tulokset tallennetaan julkiseen jalostustietojärjestelmään.

Elina Toivonen

Suomet Glennit ry